Financieel advies

SUBporter ondersteunt bibliotheken en maatschappelijke organisaties bij het zichtbaar maken van de resultaten. Samen met de klant ontwikkelen we heldere financiële rapportages: de leidraad voor gesprekken met subsidiegevers.

SUBporter helpt financiële resultaten te vertalen naar concrete aanbevelingen. Hiermee bent u in staat te sturen op de kwaliteit en efficiëntie van uw organisatie.

SUBporter ondersteunt graag bij het opstellen van:
•Jaarrekeningen
•Managementrapportages
•Begrotingen
•Subsidieaanvragen.