Jaarrekening

Als culturele instelling moet u verantwoording afleggen aan uw subsidieverstrekkers. Wij kennen de eisen waar uw jaarrekening aan moet voldoen. Op het moment dat besloten wordt over de toekenning van eventuele (vervolg-)subsidies beschikken u en uw opdrachtgever over juiste gegevens. De besluitvorming sluit daar op aan.